Cursussen erkend bemiddelaar

ANTWERPEN 'De Methode Hobin: Een Nieuwe Rekentool Voor De Bemiddelaars Om Alimentatie En Kosten Van Kinderen Te Berekenen'

30 apr,2020
13:30 -  17:30
Inschrijvingen:
Naam Event Prijs (exclusief BTW 21%) Aantal
SEMINARIE 'Methode Hobin' € 152.59

Beschrijving event:

INLEIDING

13:00 Wetgeving aangaande onderhoudsgelden voor kinderen en de onderhoudsverplichting van de ouders. Doelstelling van artikel 1321 Ger.Wb. De wetten van 19 maart 2010 en 21 december 2018. De 8 wettelijke parameters in een notendop. Motivering.

Het KB van 2 april 2019 tot vaststelling van de buitengewone kosten.

13:30 Wat zijn inkomsten?
De begrippen inkomsten en draagkracht.

Beroepsinkomsten bij werknemers en ambtenaren, zelfstandigen, vrije beroepen, bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen, vervangingsinkomsten, inkomsten uit roerende goederen, woonlasten. Over te leggen financiële stukken bij de begroting van alimentatie. Bespreking van alle relevante financiële stukken van werknemers, ambtenaren, zelfstandigen, vrije beroepen, bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen. Hoe bepaal je het nettoinkomen op basis van deze financiële stukken.De weerslag op de inkomsten van de ouders van kinderen ten laste voor en na een scheiding. 13:45 De kinderbijslag en de groeipremie.
De weerslag van de kinderbijslag op de kost van een kind en alimentatie. Een onderscheid tussen kinderen geboren voor 2019 en kinderen geboren vanaf 2019. 14:00 De bestaande rekentools om alimentatie en kosten van kinderen te berekenen. Bespreking van de meest gebruikte bestaande rekentools om alimentatie en kosten van kinderen te berekenen en de verschillen ertussen.

14:30 Pauze 14:45 De Methode Hobin, een nieuwe rekentool voor de bemiddelaars om alimentatie en kosten van kinderen te berekenen.
Waarom een nieuwe berekeningsmethode? Berekening gezinsinkomen. De kinderbijslag. De coefficienten. De verschillende tabellen in functie van gezinsinkomen en het aantal kinderen. De leeftijdsindex. De overblijvende middelen en de weerslag ervan op de draagkracht. De voordelen in natura. Kostendelend samenwonen. Kinderen jonger dan drie jaar. Scharnierleeftijden. Minimum kindkosten. Bijdrage in natura van de verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten. De verschillen met de andere rekenmethoden.

15:15 Oefeningen
Oefening met de Excel sheet, de calculator op mijn website, de calculator op de website van hoven en rechtbanken (als die er tegen dan al is). Manueel opsplitsen naar de 2 kostengroepen, opsplitsen verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende alimentatie, kinderbijslag verdelen of naar kindrekening.

16:15 Einde

SPREKERS

Wilfried MESTDAGH Gastdocent bij Pro Mediation; • lesgever / opleider in het berekenen van alimentatie voor kinderen en fiscale gevolgen ervan na scheiding voor bemiddelaars, advocaten en notarissen; • ontwikkeling en realisatie onderhoudsgeldcalculator ‘Alimentatiecomfort’ op basis van empirisch onderzoek vanuit eigen praktijk en verschillende andere bemiddelaars; • voortrekker en mede-organisator van de trajectbemiddeling bij REA Antwerpen, afdeling Antwerpen die in voege gaat in januari 2020; • actief lid van de permanentiedienst trajectbemiddelaars bij REA Antwerpen, afdeling Antwerpen; • lesgever bij People Interaction in specialisatie familiale bemiddeling (wetgeving, onderhoudsgelden, ouderschapsovereenkomst, EOT, fiscaliteit, rechtsbijstand); • lid raad van bestuur bij Uw Bemiddelaars; • eigen praktijk als familiaal bemiddelaar sinds begin 2015:

Fleur GOISTER, erkend bemiddelaar, mede-oprichter Pro Mediation

DOELGROEP

Alleen Erkende bemiddelaars

LOCATIE

Kasteel van Schoten
Kasteeldreef 61
2900 Schoten

UUR

Ontvangst vanaf 12.45 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Federale Bemiddelingscommissie : aangevraagd voor 3 punten
OVB: idem

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O231795 185 € inclusief BTW

107 plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -30% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen

Information

Location Details