Leer ons team kennen

Hun ervaring & expertise garandeert kwalitatief hoogstaande begeleiding. Zo sturen ze het niveau van onze opleidingen de hoogte in & staan ze als team garant voor een opleiding die u perfect klaarstoomt voor het echte werk. 

 

Fleur GOISTER
Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en familiaal bemiddelaar – co-founder van Pro Mediation

Fleur Goister

Ik geloof in de kracht van de combinatie van een gedegen juridische kennis met gedegen vaardigheden om een goede bemiddelaar te kunnen zijn. Ik geloof in de hybride mogelijkheden van de advocaat-bemiddelaar en de bemiddelaar van de derde weg, met elkeen zijn of haar eigen expertise, de ideale achtergrond om efficiënt en relevant te kunnen optreden in conflictsituaties, een samenwerking tussen beiden waar mogelijk en relevant.

Fleur Goister is erkend bemiddelaar in zowel familiale als burgerlijke en handelszaken en gespecialiseerd in familierecht, familiaal vermogensrecht, erfrecht, vereffening-verdelingen en estate planning. Zij behaalde in 1995 haar master in de rechten aan de Universiteit van Gent en is sedertdien actief aan de Antwerpse balie als advocaat.

Zij baat haar eigen nichekantoor uit te Aartselaar, GF Family Law. In 2001-2002 behaalde zij haar aggregaat in de academische lerarenopleiding aan de Universiteit te Antwerpen met onderscheiding. In 2016 breidt zij verder haar kennis uit middels het volgen van een post-universitaire academische opleiding "Estate Planning" aan de VUB, alwaar zij ondertussen ook vrijwillig academisch medewerker is en en mee de werkcolleges van Vereffening-Verdeling begeleidt in de Masteropleiding in het Notariaat.

Tevens werd zij in april 2016 benoemd als plaatsvervangend rechter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en is zij 3 jaar actief als werkend rechter. Zij is een zeer ervaren docent in bemiddeling.

In september 2017 werd zij opgenomen als bestuurslid in de vakgroep ADR aan de Antwerpse balie en sedert 2018 is zij ook actief bezig met de ontwikkeling van het collaboratief recht die als nieuwe ADR-rechtsfiguur haar intrede doet in België. Zij is auteur van een aantal publicaties en werd eind 2018 opgenomen als redactielid van het NNK (Nieuw Notarieel Kwartaaltijdschrift).

 

Jeroen KEYMOLEN
Psycholoog

Jeroen Keymolen

 

Jeroen studeerde in 2002 af als Arbeids- en organisatiepsycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel. Nadien ging hij in het bedrijfsleven aan de slag binnen de domeinen van Talent- en HR-management.

Daar ontwikkelde hij zijn passies voor begeleiding, communicatie, groepsdynamiek en conflictbemiddeling in diverse rollen verder in de dagelijkse praktijk. Niet alleen wordt hij zelf ter hulp geroepen als ontmijner van gespannen en vastgeroeste situaties, maar hij deelt ook graag zijn doorgedreven expertise met anderen als coach, trainer en spreker. Hier ligt zijn sterkte in de vertaalslag van theoretische modellen naar pragmatische en werkbare oplossingen.

 

Lieve LAGAE
Erkend bemiddelaar in sociale zaken en erkend familiaal bemiddelaar

Lieve Lagae

 

Lieve Lagae, gezinssociologe, brengt een professionele ervaring mee van 40 jaar, met functies in HRM, change management, vorming en opleiding en dit in de private sector en bij de overheid. Zij werkte ook als consultant en coachte leidinggevenden uit diverse sectoren. Als trainer specialiseerde zij zich in communicatie, leiderschap en teambuilding.

Sinds 15 jaar heeft ze bemiddeling ontdekt als een krachtige, constructieve methodiek om spanningen en problemen tussen mensen aan te pakken, zowel op de werkvloer als tussen buren of in families. Zij heeft zich verdiept in dit thema via opleidingen, de eerste reeds in 2003, in Nederland. Haar achtergrond en ervaring maken dat ze snel de context en dynamiek vat die het conflict in stand houden, terwijl ze de gesprekstechnieken en bemiddelingsinterventies grondig beheerst.

Zij volgde recent met succes de Master in Public Management (UAMS) en het postgraduaat sociaal recht (UA). Zij heeft haar eigen praktijk mediation-at-work.be en zet zich in als vrijwillige buurtbemiddelaar. Ook timmert zij gedreven mee aan de weg om bemiddeling in ons land een bredere toepassing te geven.

 

Freya LUYCKX
Erkend familiaal bemiddelaar

Freya Luyckx

 

De vulkaan van de eeuwige procedure of bemiddeling? De basis voor de oplossing van elk conflict is ervan uitgaan dat je keuzes hebt. Als bemiddelaar leid ik mensen naar een toekomstgericht compromis in privacy, met respect voor ieders doelen en persoonlijkheid.

Freya studeerde af in 2004 af en behaalde een Master in Romaanse talen aan de Universiteit te Antwerpen. In 2005-2006 behaalde zij haar aggregaat in de academische lerarenopleiding aan de Universiteit te Antwerpen met onderscheiding.

Zij ontwikkelde sedert 15 jaar als praktiserend leidinggevende docent in het onderwijslandschap en het bedrijfsleven (vnl. volwassenenonderwijs) een zeer ruime docentenervaring. Freya is erkend familiaal bemiddelaar en behaalde haar diploma in bemiddeling met grote onderscheiding waarna zij haar eigen bemiddelingspraktijk opstartte. Freya is tevens praktiserend coach gespecialiseerd in begeleiding van mensen met burn-outs en studiecoaching.

 

Wendy VERHAEGEN
Familierechter

 

Wendy Verhaegen is ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en actief als familierechter en rechter in de kamer minnelijke schikking.  Zij is tevens voorzitter van de familiale sectie binnen de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en lid van de Nationale conferentie van Nederlandstalige familierechters. 

In 1992 behaalde zij haar master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen en in 2009 een postgraduaat familiale bemiddeling aan de KUL.  Vervolgens bekwaamde zij zich verder in communicatievaardigheden via tal van professionele opleidingen onder meer met betrekking tot NLP, geweldloze communicatie en dialogisch perspectief.  

Als familierechter behandelt zij voornamelijk geschillen waarin minderjarige kinderen betrokken zijn, waarbij zij een groot belang hecht aan alternatieve conflictoplossing.  

De voorbije jaren gaf zij tal van opleidingen, workshops en lezingen ten aanzien van diverse doelgroepen onder meer over verschillende aspecten van het familierecht, de werking van de familierechtbank, de alternatieve conflictoplossing en het horen van minderjarigen.  

 

Michael DE HERDT
Bemiddelaar in bestuurszaken

Michael De Herdt

 

Als je niet bereid bent om compromissen te sluiten, dan hoef je niet eens te denken over, laat staan deel te nemen aan het proces van onderhandelen.

 

Na zijn studies rechten aan de Universiteit Antwerpen behaalde Michael in 1995 een diploma in Advanced Studies in Business & American Law aan de Western Michigan University in Kalamazoo (USA), hetgeen hem niet alleen als jurist maar ook als mens heeft verrijkt. Aldaar ontstond zijn passie voor onderhandeling.

Hij startte zijn carriere als advocaat aan de balie te Brussel waar hij zich toelegde op het verbintenissenrecht, vennootschapsrecht en milieurecht, tot in 2009 wanneer hij met een zeer rijke bagage aan ervaring overstapte naar de bedrijfswereld.

Michael is werkzaam als senior legal counsel bij de NV Besix SA zowel in het privaatrecht als bij overheids- en DBFM-opdrachten binnen Europa en de UAE. In deze functie dient hij naast zijn juridisch-technische kennis gebruik te maken van andere skills, zoals onderhandelings- en communicatievaardigheden, die hij zich in zijn loopbaan heeft eigen gemaakt. Michael wordt regelmatig gevraagd als spreker voor opleidingen binnen Besix en was docent Bedrijfseconomie aan de AP Hogeschool te Antwerpen.

Michael is afgestudeerd als bemiddelaar in bestuurszaken aan de KUL.

 

Katleen LEFEVER
Erkend bemiddelaar in familiale zaken

 

Katleen Lefever

De tijd kan je nooit meer terugdraaien ,

Maar je kan altijd de tijd nemen om alles anders aan te pakken.

 

Na haar rechtenstudies te hebben beëindigd aan de Universiteit van Leuven, is Katleen sinds 1999 actief als advocaat aan de Brugse balie. Vanuit haar grote interesse in het menselijk functioneren, het emotionele aspect, hoe mensen zich in relaties tegenover elkaar verhouden, richtte zij zich zeer vroeg op familie- en jeugdrecht. Deze praktijkervaring van 20 jaar is een uitstekende meerwaarde als familiaal bemiddelaar en docente bemiddeling.

Katleen richtte tevens haar eigen bemiddelingskantoor op te Jabbeke www.bemiddelingskantoor-lefever.be

De waarde van alternatieve geschillenbeslechting is voor Katleen heel duidelijk:

Vaak verliezen we ons in onze emoties, waardoor de situatie escaleert en de conflictpartijen uiteindelijk meedogenloos een ware oorlog uitvechten, afstevenend op de afgrond. De relaties zijn volledig verstoord. De werkelijkheid is dat niet alleen de verliezende partij, maar ook de winnende partij een verliezer is. De oorlog slorpt alle energie op, waardoor allen met een wrang gevoel achter blijven.

Pas wanneer we onze monologen stoppen en ons richten op dialoog, kunnen we begrip opbrengen voor de verschillende standpunten en kunnen we oog hebben voor de gemeenschappelijke belangen en zo tot een oplossing komen waar u zich beiden in kan vinden. Alle partijen worden dan winnaars.

Vera STEYVERS
Erkend familiaal bemiddelaar

 

Scheiden heeft een enorme impact op een mensenleven. Zo’n ingrijpende gebeurtenis kan je niet regelen met juridische kennis alleen. Er komt heel wat meer bij kijken…

Vera behaalde haar master in de rechten aan de Universiteit te Gent. Begin 2006 startte zij haar werkzaamheden als jurist op een notariskantoor en in 2007 behaalde zij een Manama in het Notariaat aan de VUB.

Als notarieel juriste heeft Vera een zeer ruime ervaring opgebouwd in onder meer alle soorten familiale zaken, vereffeningen-verdelingen van huwelijksvermogen, erfenissen, toebedelingen van onroerend goed na beëindiging van een relatie etc…

De ervaring dat een traditionele aanpak van familierechtelijke zaken voor alle betrokken partijen een slopende weg kan vormen, wekte de interesse in een heel andere manier van conflictoplossing: bemiddeling.

Vera runt haar eigen een bemiddelingspraktijk te Antwerpen waarin een multidisciplinaire aanpak een uitgesproken plaats heeft.

Sinds 2017 zetelt Vera in de Raad van Bestuur van “Uw Bemiddelaars”, een vereniging van erkende bemiddelaars, verspreid over heel Vlaanderen. Door een netwerk te vormen van gedreven en ervaren bemiddelaars, in allerlei uiteenlopende specialisaties, tracht de vereniging het concept van bemiddeling beter bekend te maken bij een breed publiek.

www.verasteyvers.be - www.scheidingspraktijk.be

Annelies PODEVYN – Gastdocent
Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken - familiaal bemiddelaar