Wie is Pro Mediation?

 

Pro Mediation bestaat uit een krachtige, unieke samenwerking van zeer ervaren mensen zowel in juridische opleiding, bemiddelingsopleiding, psychologische opleiding als in de logistieke organisatie van deze opleidingen.

Pro Mediation staat voor ‘Move people, Make agreements and Mediate processes’.

Fleur Goister, advocate en erkend bemiddelaar/docent en Erik-Frederik Van Eeckhaut, jurist, ex-advocaat en oprichter van LEXDURA Seminaries & Opleidingen, zijn de co-founders van Pro Mediation.

Het doel is het concipiëren, voorbereiden, uitwerken, organiseren en realiseren van de door de Belgische Federale Bemiddelingscommissie (FBC) erkende, opleidingen inzake bemiddeling en alle daarmee verbonden activiteiten zoals o.m. voorafgaande en navolgende permanente vormingen, stages, informatiesessies, seminaries, opleidingen, evenementen, scholingen en begeleiding- en inzake bemiddeling.

Waarom Pro Mediation?

 Volgens Simon Sinek weten weinig geïnspireerde samenwerkingen, mensen of groepen waarom ze iets doen en kunnen het om die reden ook niet overbrengen. Maar zoals Apple ‘think different’ promoot en deze computers zo goed in de markt liggen omdat ze mensen doen geloven dat ze in hun leven een meerwaarde biedt, zo staan wij achter onze opleiding- en, die van mensen (gespecialiseerde) bemiddelaars maken door op de juiste manier de juiste inhoud met kwaliteit mee te geven.

Wij geloven dat mediation een techniek is, meer zelfs, een noodzakelijke handels-en levenswijze, op de meest alomvattende wijze, die mensen in hun leven een meerwaarde kan geven binnen een diverse samenleving. We willen onszelf zijn en “out of the box” denken zodat communicatie-conflicten met onze visie kunnen opgelost worden. Wij willen mensen doen inzien hoe via inzicht in de beleving van de ander, bemiddeling conflicten laat bedaren, wegebben of verdwijnen.

Wij willen vanaf heden onze krachten bundelen om kwalitatief hoogstaande nieuwe bemiddelaars op de markt te brengen via een bemiddelingsinstituut dat in het licht van de nieuwe Bemiddelingswet, een duidelijke meerwaarde kan brengen aan het huidig bestaand aanbod van bemiddelingsinstituten.

Hoe?

 De professionalisering van het beroep bemiddeling is een feit en daar dragen we samen met onze wetgever toe bij zodat binnen vijf jaar iedereen weet waarom er bemiddeling is, er minder conflicten zullen zijn, mensen minder geld zullen uitgeven om moeilijke situaties op te lossen en minder snel geneigd zullen zijn om naar de rechtbank te gaan en alzo ook dame Justitia zal worden ontlast.

Als een baken in het landschap 

De inhoud van onze vorming omvat zowel in de basisopleiding, als de familiale, burgerlijke- handels en sociale specialisatie theoretische componenten over de sociologische, juridische, psychologische en deontologische aspecten èn bemiddelingsvaardigheidscomponent om bemiddelaars in spe tot in de puntjes te bekwamen en waarvoor tevens een examen en bek- waamheidsproef zal worden georganiseerd.

Onze hoofddocenten in bemiddeling hebben jarenlang ervaring als trainers in bemiddeling. Zij leverden reeds tal van nieuwe bemiddelaars en zijn tevens ervaren praktiserende bemiddelaars die werken vanuit hun eigen privépraktijk. Erik-Frederik Van Eeckhaut organiseert aan het hoofd van LEXDURA ettelijke juridische seminaries over gans België met kwalitatief hoogstaande sprekers uit de juridische wereld. Deze samenwerking staat garant voor de optimale aantrek van mensen uit diverse doelgroepen zoals onder meer advocaten, notarissen, accountants, HR en finance managers, coaches etc..

We zoeken dus de combinatie op van én de kwaliteit van opleiding én de juiste mensen bereiken én intrasociale en internationale uitwisseling van informatie en emoties om te komen tot de wenselijke omgang van mensen in conflict. We willen het beroep van bemiddelaar in het midden van de kaart te zetten en op de meest pedagogische manier overbrengen, zodat studenten op lange termijn conflictoplossende resultaten boeken met partijen die uit elkaar gaan of vastzitten in hun communicatie.

We halen mensen uit hun comfort zone, zodat de eigen persoonlijkheid evolueert en bepaalde trekken worden geaccentueerd. Onze ervaring als opleiders in bemiddeling samen met de kracht van een ervaren organisator onderscheidt ons verder.

Wat is bemiddeling? 

Elke mens heeft een bepaalde persoonlijkheid, een achtergrond. De ene mens is verdraagzaam, de andere niet, de ene vormt snel een oordeel, de andere niet of is besluitloos, de ene drukt dan weer beslissingen door en de andere vermijdt het nemen van beslissingen, sommigen gaan anderen “pleasen” terwijl ze het juist anders willen dan ze doen en nog anderen zoeken naar een compromis of een akkoord.

Mensen lopen vast in deze tegenstellingen en conflicten zijn in die zin een deel van het leven. De bemiddelaar begeleidt partijen naar een gedragen oplossing en is hiertoe uitgerust met een aantal vaardigheden.

Als mensen kiezen voor procesvoering op de rechtbank leidt dit vaak tot onherstelbare schade in relaties, communicaties en samenlevingsvormen. Hoe gaan we daarna om met die mensen tegen wie we gestreden hebben in de onmiddellijke omgeving, zoals familieleden, buren, een vennoot of een ex-werknemer of ex-werkgever?

Bemiddeling is een alternatieve manier om conflicten op te lossen. Het is vaak makkelijker om over een conflict te praten met een neutrale onafhankelijke derde persoon, die je begeleidt bij het oplossen, herdirigeren van je conflict of communicatie. Die rol neemt de bemiddelaar op zich.

Het doel van bemiddeling is een oplossing te vinden die voor partijen haalbaar en aanvaardbaar is. Onder begeleiding van de bemiddelaar gaan mensen aan tafel zitten om op een efficiente, duurzame en economisch verantwoorde manier beslissingen te nemen die ze nodig hebben om verder te kunnen met hun leven. Door brainstorming en ‘spiegelen’ krijgen mensen begrip voor elkaars knel- en standpunten en inzicht in het emotionele proces van de ander, zodat constructieve oplossingen mogelijk zijn. Mensen bepalen zelf de krijtlijnen van hun akkoord, zonder dat een buitenstaander, een derde (bijvoorbeeld de rechter in contentieux), beslist over hun doen en laten.

Een klassieke rechtszaak brengt doorgaans geen snelle oplossing, en er is altijd een winnaar en een verliezer.

De enige voorwaarde voor bemiddeling is dat mensen bereid zijn om te communiceren.

Soms weet je niet of de andere persoon openstaat voor bemiddeling. Je wil praten, maar weet niet hoe het aan te brengen. De bemiddelaar kan dan contact opnemen met de andere persoon. De bemiddelaar kan de mensen eerst elk afzonderlijk zien of samen uitnodigen om te polsen of bemiddeling een optie is.

De bemiddelaar kan het tussen mensen bereikte akkoord op een juridisch sluitende manier op papier te zetten. Dit document biedt mensen een houvast waar ze steeds op kunnen terugvallen.